Deelnamevoorwaarde verenigingenactie Bart Brentjens ChallengeBij deelname aan de verenigingenactie verklaart de vereniging (vertegenwoordigd door de contactpersoon) akkoord te gaan met het volgende regelement:

 • De contactpersoon heeft toestemming van de vereniging om deel te nemen aan de actie;
 • De contactpersoon is lid van de vereniging;
 • Per deelname kan maar één vereniging worden gekozen;
 • Per vereniging is er één contactpersoon;
 • De vereniging moet als vereniging geregistreerd staan bij de KvK;
 • De vereniging geeft toestemming aan de Bart Brentjens Challenge om de naam van de vereniging te gebruiken voor promotiedoeleinden;
 • Deelnemers die zich ingeschreven hebben voordat de vereniging zich aangemeld heeft voor de actie, mogen alsnog toegevoegd worden aan de vereniging. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden;
  • De vereniging is zelf verantwoordelijk voor het verzamelen van de deelnemers die toebehoren aan de vereniging en zich reeds hebben ingeschreven;
  • De vereniging stuurt een lijst (conform het format van de organisatie) door naar de organisatie. Hierin staat de naam van de deelnemer, geboortedatum en het e-mailadres waarmee de deelnemer is ingeschreven;
  • Deelnemers die zich bij de organisatie melden om toegevoegd te worden aan een vereniging worden doorverwezen door de vereniging;
  • De organisatie (indien gevraagd door de deelnemer) de naam het en het e-mailadres van de contactpersoon door.
  • Deelnemers die zich na de inschrijfdatum van de vereniging aanmelden zonder de actiecode te gebruiken, kunnen niet meer toegevoegd worden aan de vereniging (hiervoor wordt een marge van 48 uur gehandhaafd, de vereniging heeft dus 48 uur de tijd om de communicatie op te zetten);
 • De organisatie mag de gegevens van de vereniging alsmede de contactgegevens van de contactpersoon 3 jaar bewaren voor het benaderen voor toekomstige acties;
 • Na afloop van het evenement ontvangt de contactpersoon van de vereniging een overzicht van het aantal deelnemers dat zich voor de vereniging heeft ingezet, vervolgens heeft de vereniging 4 weken de tijd om een factuur te sturen;
 • De vereniging is verantwoordelijk voor het versturen van een correcte en volledige factuur (op basis van sponsoring) naar t.a.v. The PEPr Company BV, Withuisveld 8, 6226 NV Maastricht)

De vereniging (vertegenwoordigd door de contactpersoon) verklaart bovenstaand reglement te hebben gelezen en akkoord te zijn met genoemde rechten en plichten.