Reglement Bart Brentjens Challenge

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het volgende reglement:

 • Deelname is geheel op eigen risico.
 • Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan.
 • Deelname aan de tocht of wedstrijd en toegang tot de verzorgingsposten is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers. Zij zijn verplicht het rugnummer en stuurbordje te dragen.
 • Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden. De persoonlijke gegevens op het deelnamebewijs worden onder geen enkel beding gewijzigd door de organisatie.
 • Met het accepteren van het rugnummer verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht of wedstrijd voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.
 • Het dragen van een valhelm is gedurende de hele toertocht én wedstrijd verplicht.
 • Het karakter van het evenement 'Bart Brentjens toertocht' is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.
 • Het karakter van het evenement 'Bart Brentjens Challenge licentiehouders' is een wedstrijd. 
 • De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. Ook voor de wedstrijd. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren. De organisatie zal bij vraag van de politie gegevens verstrekken m.b.t. deelnemers.
 • Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu. De organisatie zal zorgen voor voldoende afvalbakken bij start/finish en verzorgingsposten, deponeer hierin uw afval, niet in de natuur.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 • Het gebruik van volgauto's is verboden.
 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
 • Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars en/of de organisatie opvolgen.
 • Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten. Er is geen recht op restitutie in welke vorm dan ook. Ter plekke zal het rugnummer en het stuurbordje worden ingenomen. Deze deelnemers zijn tevens uitgesloten van deelname aan volgende edities van de Bart Brentjens Challenge en eventuele andere tochten van de organisatie in de toekomst.
 • Met justitie in Maastricht is afgesproken dat de politie bij excessen repressief zal optreden. De organisatie zal desgevraagd de personalia van zich misdragende deelnemers aan de politie overhandigen.

Deelnemer verklaart bovenstaand reglement te hebben gelezen en akkoord te zijn met genoemde rechten en plichten.

Contact

Wil je door ons op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rondom de Bart Brentjens Challenge? Klik dan op onderstaande button om je aan te melden voor de nieuwsbrief.

The PEPr Company B.V.

NL03RABO0167885952 
BTW Nr: NL855587787B01
KvK: 64256189

REGLEMENT
PRIVACY & COOKIE STATEMENT